tisdag 14 mars 2023

Ny Benders-produkt tillverkas i Uddevalla

Färdiga betongelement där gatstenen redan finns på plats. Efter flera års utveckling och tester lanserar Benders den nya produkten som nu tillverkas för fullt i Uddevalla.

Farthinder på väg
Farthinder "Consette" från Benders
Bild: Benders

Att platsbygga farthinder för hand med smågatsten är mycket tidskrävande med långvariga trafikstörningar, skriver Benders i ett pressmeddelande. Företaget menar att den nya produkten ger både snabbare och bättre konstruktioner.

- Vi gjuter helt enkelt in gatsten och kantstenar i flammad granit från våra egna stenbrott i Bohuslän i ett armerat betongelement, berättar Fredrik Helgesson som är produktansvarig för Benders infrastruktursortiment:

- Det ger en mycket tät och stabil konstruktion som blir i princip underhållsfri och eliminerar risken för sättningar och spårbildningar som annars kan uppstå efter att gatsten installerats.

Produktion i full skala i Uddevalla
Produkten har testats och förfinats i olika sammanhang under flera år och nu är produktionen i gång i full skala i Benders Uddevallafabrik.

Farthinder, närbild när bilhjul rullar fram
Bild: Benders

- Eftersom lasten sprids över hela elementet blir livslängden betydligt bättre samtidigt som läggningsarbetet förenklas dramatiskt, säger Fredrik Helgesson:

- Vi har engagerat erfarna stenläggare i utvecklingsarbetet och alla är ense om att manuell läggning inte längre är ett gångbart alternativ överallt. Ständigt tätare trafik i våra städer kräver effektivare metoder – varje timma utan avstängning av trafiken är guld värd.