måndag 27 mars 2023

F7 tar höjd för mer lågflygning

17 april startar Försvarsmaktens stora övning Aurora 23. Fram till dess kommer F7 i Såtenäs att träna extra mycket lågflygning med JAS 39 Gripen, skriver flygflottiljen i ett pressmeddelande.

Ett JAS-plan lyfter i mörker
Bild: Försvarsmakten

"Generellt sett så är ett av de bästa skydden för flygplan i en krigssituation att flyga lågt, snabbt och oförutsägbart. Vid lågflygning är man mer skyddad från fiendens eventuella radar samt från angrepp från marken. När vi flyger i trädtoppshöjd och i dalgångar är det svårt att hitta oss", skriver F7:

"Det handlar också om att kunna den svenska geografin. Lågflygning innebär även att flygningen blir lite annorlunda på grund av att luften är tätare. Allt detta måste vi vara experter på. Dag som natt. Oavsett väder."

Oroliga samtal
- En del har ringt in och varit lite oroliga så vi vill mest lugna och tala om att det är vi som är ute och flyger, har kommunikationschef Lena Bogren vid Skaraborgs flygflottilj tidigare sagt till bland andra Bohusläningen.

Planen får enligt bestämmelserna flyga 30 meter över land och 20 meter över havsytan. Någon lågflygning över tättbebyggda områden kommer dock inte att ske, uppger Lena Bogren för tidningarna.
---