söndag 26 mars 2023

Smögenbron renoveras under tre år

Uppdaterad 2 april /
Den drygt 50-åriga Smögenbron ska under tre års tid genomgå en stor renovering. Arbetena kommer att påverka trafiken över bron under större delen av året.

Smögenbron
Smögenbron i betong är drygt 400 meter lång och sträcker sig cirka 35 meter över vattenytan med sju bropelare. Bron började byggas 1968 och färdigställdes 1970.
Foto: Viktor Holm / Svevia

Projektet utförs av företaget Svevia på uppdrag av Trafikverket, och kontraktet är värt cirka 98 miljoner kronor.

- Bron är sliten och det är flera delar på konstruktionen som behöver renoveras. Hela projektet är fördelat över tre år och ska vara klart i slutet av 2025, säger Svevias projektchef Tommy Källman i ett pressmeddelande.

Bropelarna första året
Det första året kommer arbetet framför allt att handla om att förstärka och renovera bropelare samt konstruktionen som finns under brons vägbana.

År två utför Svevia kantbalksbyte på brons ena sida och sätter upp ett nytt broräcke. År tre utförs samma arbete på den andra sidan av bron.

Uppdraget omfattar även ny belysning, ny asfalt, suicidskydd samt upprustning av brons gång- och cykelbana.

Öppen som vanligt på sommaren
- Varje år måste vi anpassa oss inför semesterveckorna. Anledningen är att då är trafikbelastningen på bron nästan fyra gånger så hög jämfört med en vanlig tisdag i oktober, säger Tommy Källman: 

- Planen är att den turisttäta sommartrafiken ska kunna använda bron som vanligt. Däremot kommer trafiken att påverkas under vår- och vintersäsongen genom att bara halva bron är öppen och hastigheterna kommer att sänkas.

Kan styra ljusen
Trafikverkets projektledare Jacob Civilis berättar för Bohusläningen att ambulans och räddningstjänst fått en app som vid behov kan styra trafikljusen som reglerar trafiken över bron.
---
Svevia: Svevia reparerar Smögenbron

Trafikverket: Väg 1186, Smögenbron, underhåll

20 juli: