söndag 4 december 2022

Ny vandringsled vid Herrestadsfjället

Uppdaterad 29 maj 2023 /
En helt ny 3,5 kilometer lång vandringsled ska anläggas vid foten till Herrestadsfjället strax norr om Kissleberg. Samtidigt skyddas ett 28 hektar stort markområde genom ett naturvårdsavtal mellan kommunen och fastighetsägarna.

Karta
Området vid Majoreberg norr om Kissleberg som nu ska skyddas och få en vandringsled.
Karta: Uddevalla kommun / Lantmäteriet

Kommunstyrelsen godkände avtalet vid sitt sammanträde 30 november.

Ägs av Christer Ericssons familj
Det handlar om en del av fastigheten Trollgil 1:3 som ägs av Hampus Ericsson och Fabienne Ericsson, barn och arvtagare till entreprenören och koncernen JCE Groups grundare Christer Ericsson. Denne köpte 1996 dåvarande Assi Domäns omfattande innehav av skog och mark på Herrestadsfjället.

Hampus Ericsson är idag styrelseordförande och Fabienne Ericsson styrelseledamot i JCE.

Skyddande av marken och anläggande av vandringsleden sker till stora delar på fastighetsägarnas initiativ, efter att Länsstyrelsen under lång tid diskuterat att bilda ett naturreservat i området.

Planerat sedan 2020
Fastighetsägarna, kommunen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har sedan våren 2020 arbetat tillsammans för att dels ta fram ett områdesskydd, dels skapa en vandringsled kring Kärraån som går genom fastigheten, beskriver kommunen i beslutshandlingarna.

Avtalets syfte är att skydda områdets naturvärden som är knutna till Kärraån, bevara lövskog, bevara barrskog och gynna förekomsten av död ved samt att gynna friluftslivet genom att fastighetsägarna anlägger en vandringsled.

Bild bakifrån på kvinna som går genom skog med ryggsäck på ryggen.
Bild (ej från Herrestadsfjället): Pixabay

Betalar leden och begär ingen ersättning
Avtalet innebär bland annat att avverkning, gallring och olika former av exploatering i det aktuella området förbjuds. Fastighetsägarna begär ingen ekonomisk ersättning för att marken skyddas och bekostar också vandringsleden i sin helhet.

Kommunen har deltagit i framtagandet av leden genom fältbesök och i  processer med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och fastighetsägarna.

"Stort värde för invånarna"
"Värdet för Uddevalla kommun och dess invånare eller besökare är stort. En stadsnära vandringsled blir tillgänglig för alla och har närhet till infrastruktur, kollektivtrafik och skolmiljöer", skriver kommunen i handlingarna.

Stor invigning 26 maj
Invigning av leden sker 26 maj då kommunen och markägarna bjuder in till en dag fylld av aktiviteter. Bland annat underhåller TV-profilen Nassim Al Fakir under dagen.

-Vi älskar djur och natur, så vi är jätteglada att vi kunnat vara med och skapa detta, säger Hampus Ericsson till Bohusläningen:

- Förutsättningarna för en bra vandringsled var stora här. Det är ett väldigt lugnt och fint område, så efter en dialog med kommunen ledde det ena till det andra.
---9 mars 2023:

17 maj 2023:

29 maj 2023:

31 maj 2023:
Facebookinlägg från Uddevalla kommun: