torsdag 22 december 2022

Kommunala dagbarnvårdare försvinner helt

Nu försvinner de sista kommunalt anställda dagbarnvårdarna i Uddevalla kommun. Detta efter ett beslut om avveckling i barn- och utbildningsnämnden, skriver kommunen på sin webbplats.

Barn som målar på ett papper på golvet
Bild: Freeimages.com

Det är totalt sex dagbarnvårdare och 28 barn som berörs av avvecklingen. De finns på Bleket och i Lane-Ryr, de två sista områdena med kommunala dagbarnvårdare.

Både barn och dagbarnvårdare kommer nu att erbjudas plats på förskola istället. På Bleket sker förändringen redan i början av nästa år och i Lane-Ryr när vårterminen är slut.

Arbetsmiljökrav
Kommunen har tidigare beskrivit verksamheten som viktig och konstaterar att den är uppskattad av både barn och vårdnadshavare. Flera skäl finns dock som vägt tyngre för nämndens beslut, bland annat arbetsmiljökrav och svårigheter att rekrytera personal.

Fristående dagbarnvårdare fortfarande kvar
Vårdnadshavare kommer fortfarande ha möjlighet att välja dagbarnvårdare som barnomsorgsalternativ i Uddevalla. Detta genom cirka 20 fristående dagbarnvårdare, skriver kommunen.
---