onsdag 21 december 2022

Nya bron över Bodeleån försenad

Den nya gångbron över Bodeleån vid Gustafsberg skulle enligt planerna vara helt klar i oktober. Så blev inte fallet och vill det sig illa kan det dröja till inpå våren innan den kan tas i bruk, berättar Bohusläningen.

Arbetena kan visserligen vara klara inom den närmaste veckan, säger projektledare Anders Löfström till tidningen. Men sedan återstår asfalteringsarbete vid brons ändar och då får det inte vara för kallt.

Att bygget som helhet är försenat beror enligt Löfström på en kommunikationsmiss hos broleverantören.

Fram till invigning av den nya bron går det fortsatt att använda den gamla bron.
---