lördag 15 oktober 2022

Ny utbildning till låssmed startas

Borås stad startar en vuxenutbildning till låssmed, enligt en ny modell och i samarbete med branschorganisationen SLR. Inom kort startar även Uddevalla en vuxenutbildning med liknande upplägg.

Utbildningen som Borås startar 31 oktober innebär först en fyra veckors yrkesintroduktion. Därefter får eleverna placering och utbildning hos ett specifikt företag, berättar SLR (Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund) i ett pressmeddelande.

Det är SLR som har matchat eleverna mot företagen och som också håller i den inledande yrkesintroduktionen.

Marie Blackenfelt, lärlingskoordinator på Vuxenutbildningen i Borås och en av initiativtagarna, framhåller att det har funnits sökanden till låssmed även föregående år, men att man då inte haft möjlighet att starta upp. Den möjligheten har givits nu när SLR tillhandahåller både utbildningsplan och utbildningsunderlag.

Ger eleven yrkesbrev
Den förnyade utbildningsmodellen är en del av SLR:s nya utbildningsstrategi för blivande låssmeder/låstekniker. Själva utbildningsförfarandet avslutas med SLR:s yrkesprov som vid godkänt resultat ger eleven yrkesbrev som grundutbildad låstekniker.

I Uddevalla startar en utbildning till låstekniker 16 januari, med företaget Curator som samarbetspartner.
---