måndag 1 augusti 2022

Ljungbacken toppar lista över rymningar

Ljungbacken vid Gräskärr i Uddevalla är det ungdomshem i landet som har haft flest rymningar hittills i år, 30 stycken. Det visar en granskning som SVT gjort.

Ljungbacken är ett av 21 ungdomshem som SiS (Statens insitutionsstyrelse) driver i landet för ungdomar med psykosociala problem, missbruk och kriminellt beteende. Hemmet tar emot pojkar i åldern 16-20 år.

Avvikning vanligaste orsaken
En uppmärksammad väpnad fritagning skedde från Ljungbacken i oktober förra året, men det är avvikningar i samband med permissioner som är den vanligaste orsaken bakom rymningsstatistiken, uppger Ljungbackens chef Marcus Sundberg för Bohusläningen.

- Vi gör riskbedömningar, men det är ändå svårt att veta om en ungdom kommer komma tillbaka efter permission eller inte eftersom det kan hända olika saker i dennes liv, säger han till tidningen.

Marcus Sundberg
Bild: Statens institutionsstyrelse

I dagsläget finns ungdomar som avvikit från Ljungbacken och som därför är efterlysta.

En analys behöver nu göras över varför antalet rymningar ökat efter en tids nedgång, uppger Marcus Sundberg för Bohusläningen. 

I hela landet har fram till 20 juli i år över 260 rymningar skett från statens ungdomshem i landet.

Kritik mot bristande rutiner
P4 Väst uppmärksammade förra veckan Ljungbacken också för kritik från Arbetsmiljöverket. Enligt verket saknas rutiner för hur bland annat vikarier ska få introduktion i hur man arbetar säkert, berättar radion.
---