onsdag 1 september 2021

Ny chef på Ljungbackens behandlingshem

Behandlingshemmet Ljungbacken vid Gräskärr i Uddevalla har ny institutionschef sedan 1 september. Han heter Marcus Sundberg och kommer närmast från tjänst som direktör för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Marcus Sundberg
Bild: Statens institutionsstyrelse

Marcus Sundberg har en lång erfarenhet som anstalts- och häkteschef inom Kriminalvården, och från olika chefspositioner inom Polisen, skriver Statens institutionsstyrelse i ett pressmeddelande.

200 anställda
SiS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, missbruk och kriminellt beteende. Ungdomarna får vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ljungbacken har närmare 200 anställda och tar emot pojkar i åldern 16-20 år.

I januari i år lämnade dåvarande institutionschefen Martin Callermo Ljungbacken och gick till en tjänst som rektor och VD vid Ljungskile folkhögskola.
---