måndag 11 juli 2022

Sörkällegatan öppen igen med ny gång- och cykelbana

Nu har Sörkällegatan öppnats igen efter ett drygt halvårs avstängning för bygge av ny gång- och cykelväg. Dessa arbeten är nu klara, meddelar kommunen på sin webbplats.

Tanken är att den nya gång- och cykelbanan ska främja möjligheten att cykla i Uddevalla eftersom den binder ihop cykelstråken i centrum och på söder. Banan som har fått ny belysning är cirka 600 meter lång och sträcker sig från korsningen vid Parkgatan/Kapellevägen fram till korsningen vid Asplundsgatan, skriver kommunen.

Klart tidigare än beräknat
När arbetena inleddes i januari var de planerade att hålla på till slutet av september, men arbetet har flutit på såpass bra att öppningen av gatan kan ske redan nu, berättar Bohusläningen.

- Lite arbete vid sidan av gatan återstår men vi kommer inte behöver stänga av vägen igen, säger kommunens byggledare Edvard Hansson till tidningen.

Arbetena har också omfattat bland annat schaktning för nya elledningar, schaktning och byte av dagvattenbrunnar och uppbyggnad av ny gata och nya tillgänglighetsanpassade gångpassager och övergångsställen, har kommunen tidigare berättat.
---