söndag 26 december 2021

Sörkällegatan byggs om för gång- och cykelbana

Uppdaterad 5 januari /
Sörkällegatan mellan Sörkälleparken och Asplundsgatan stängs av för genomfartstrafik från den 10 januari och preliminärt nio månader framåt. Anledningen är att en gång- och cykelväg ska byggas.

Sörkällegatan med avstängningsskylt i förgrunden
Foto: Jörgen Andersson

Det är en cirka tre meter bred gång- och cykelväg som ska anläggas längs med norra sidan av Sörkällegatan.

- Vi vill främja möjligheten att cykla i Uddevalla, och när denna nya gång- och cykelvägssträcka är klar binder vi ihop cykelstråken i centrum och på söder, säger kommunens projektledare Birgitta Andersson till kommunens webbplats.

Arbetena omfattar också bland annat schaktning för nya elledningar, schaktning och byte av dagvattenbrunnar och uppbyggnad av ny gata och nya tillgänglighetsanpassade gångpassager och övergångsställen, skriver kommunen.

Hela sträckan stängs inte av på en gång utan arbetet sker i etapper, och de boende kommer under hela tiden att kunna köra till och från sina bostäder, berättar Bohusläningen

Gatan kommer att hållas öppen för gående och cyklister.

Om vädret under våren är gynnsamt kan arbetena eventuellt vara klara redan till sommaren, uppger Birgitta Andersson för Bohusläningen.

Arbetena kommer att utföras av entreprenören Markbygg.
---
Facebookinlägg från Uddevalla kommun:


11 juli: