lördag 29 januari 2022

Stora förändringar när ny skolstruktur sjösätts

Till hösten sker stora förändringar bland Uddevallas grundskolor som påverkar många elever på olika sätt. Bland annat kommer eleverna vid Norgårdenskolan F-6 att flyttas över till Herrestadsskolan.

Sal med massor av tomma skolbänkar.
Bild: Pixabay.com

Förändringarna sker efter beslut i barn- och utbildningsnämnden om en ny skolstruktur. Åtgärderna ska bland annat motverka platsbrist och trångboddhet. Förändrade upptagningsområden för många skolor ska hjälpa till att förbättra arbetsmiljö och studieresultat och minska segregationen, skriver kommunen på sin webbplats.

Några grundskolor kommer att förändra vilka årskurser som skolorna ska bedriva utbildning inom. Det gäller Sandersdalsskolan, Unnerödsskolan och Västerskolan.

Besluten innebär  i en del fall förändringar kring vilken skola elever erbjuds plats på. 

"Blir en omställning"
- Det kommer att bli en omställning för många av våra elever, vårdnadshavare, pedagoger och chefer i grundskolan, men vi har fullt förtroende för att de kommer att genomföra förändringarna på allra bästa sätt, säger grundskolechef Ola Sundberg, förvaltningschef Staffan Lindroos och barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos i ett uttalande på kommunens webbplats:

- Med en bättre balans mellan skolorna både vad gäller kapacitetsmått och demografisk sammansättning kommer vi att på sikt se ökade kunskapsresultat, och detsamma för studiero och trygghet.
---