söndag 30 januari 2022

Brandt tar över Bilias anläggningar i Skaraborg

Brandt Personbilar AB fortsätter växa - 1 februari tar det Uddevallabaserade fordonsföretaget över fyra anläggningar från Bilia i Skaraborg. Brandt har redan idag fem anläggningar i Skaraborg, vilka nu alltså blir nio.

Bilhall med Volvobil i förgrunden. Infälld bild husfasad med Bilias skylt.
Foto (stora bilden): Petra Björstad / Bilia. Infälld bild: Bilia

De tre varumärken som Brandt utökar sitt erbjudande i Skaraborg med är Volvo Cars, Renault och Dacia.

Bilia Skaraborg består av fyra fullserviceanläggningar i Falköping, Mariestad, Skara och Skövde, och en friliggande drivmedelsstation i Tidaholm. All personal kommer att erbjudas ny anställning hos Brandt från och med övertagandet.
 
"Känns fantastiskt"
- Det känns fantastisk att, i linje med våra tillväxtambitioner, utöka vår bilaffär med en så här väletablerad verksamhet. Dessutom i en geografi som passar oss perfekt, sa Brandt Personbilars vd Christopher Brandt till Brandts webbplats när affären blev offentlig i slutet av förra året.

Bakgrunden till Bilias försäljning är diskussioner om framtiden med Volvo Cars, vilka resulterade i försäljning av bland annat de aktuella anläggningarna men också att Bilia fortsätter att sälja Volvo vid 34 anläggningar i storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Utökning med 130 personer
Brandtkoncernen säljer Dacia, Ford, MG, Mazda, Renault, Volvo Cars och Volvo Trucks & Buses och genom dotterbolaget Brandt Båt elbåtar av märket X Shore. Bolaget startades 1929 av familjen Brandt som fortfarande är ägare till bolaget.

Koncernen hade före köpet i Skaraborg 21 anläggningar på 17 orter med en omsättning på cirka 2,2 miljarder samt cirka 500 anställda.

Genom affären i Skaraborg utökas personalen med cirka 130 personer, skriver Bohusläningen.

- Vi behöver sannolikt förstärka också ekonomiavdelningen och andra övergripande funktioner med ett tiotal personer här i Uddevalla. Så 650 anställda är en rimlig bedömning om ett tag, säger Christopher Brandt till tidningen.
---