måndag 17 januari 2022

Ny Uddevallapräst togs emot av biskopen

På söndagen 16 januari fick Göteborgs stift sex nya präster. En av dem är Birgitta Sjöström Aasa från Halmstad, som nu flyttar till Uddevalla för att arbeta i Uddevalla pastorat.
Gruppbild framför altargången
Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar Birgitta Sjöström Aasa, Magnus Strand, Stina Tysk, Ida Mattsson, Jenny Grimbeck och Agneta Ljungquist.
Foto: Torgny Lindén /Göteborgs stift

Birgitta Sjöström Aasa prästvigdes redan 1991 och hade då sedan 1989 haft tjänst som pastor inom Evangeliska Forsterlandsstiftelsen, EFS. Det är en missionsrörelse med föreningar och församlingar knutna till Svenska kyrkan.

Efter att domkapitlet tidigare behörighetsförklarat henne som präst i Svenska kyrkan kunde hon på söndagen tas emot av biskop Susanne Rappmann. Nu väntar ett så kallat pastorsadjungtsår i Uddevalla pastorat och därefter kan hon söka tjänst inom Svenska kyrkan.

Porträttbild
Birgitta Sjöström Aasa
Foto: Torgny Lindén /
Göteborgs stift
Skrev bok om själavård
- Som präst inom EFS har jag bott och arbetat i Borås, Örnsköldsvik och nu senast i Halmstad. 2016 skrev jag en bok inom ämnet själavård, "Upprättelse och helande" och har sedan dess arbetat som resetalare, men även som inspiratör för "Helhet genom Kristus", en ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse. Det har fört mig till många olika kristna sammanhang och platser i vårt land och har varit mycket berikande, berättar Birgitta Sjöström Aasa om sig själv i ett pressmeddelande från Göteborgs stift.

Flyttar i februari
- Jag ser nu fram emot att återigen få följa med i den lokala församlingens liv på en ort, och då främst genom Svenska kyrkan i Uddevalla pastorat där jag fått förmånen att arbeta som präst sedan slutet av förra året. Jag är mycket tacksam för det varma välkomnande jag fått och ser fram emot fortsättningen!

- I februari går flytten till Uddevalla, och jag har tre vuxna barn 18-25 år som på olika sätt kommer att dela det nya hemmet med mig, säger Birgitta Sjöström Aasa, som bland annat kommer att tjänstgöra i Lane-Ryr där hon välkomnas vid en musikgudstjänst den 23 januari.

Ytterligare två präster med olika bakgrund togs på söndagen emot till Svenska kyrkan av biskop Susanne Rappmann, samtidigt som hon också vigde tre helt nya präster.
---