söndag 16 januari 2022

Minnesord: Till minne av Karl-Erik Bender, 1934–2022

Nyligen gick näringslivsprofilen Karl-Erik Bender bort, 87 år gammal. Han grundade Benderskoncernen som med sin fabrik i Uddevalla är en av kommunens största arbetsplatser.

"Nu sörjer vi vår ägare, vår ledare, vår mentor och framförallt vår käre vän, som lämnar efter sig ett enastående livsverk – ett företag som omsätter 2,5 miljarder kronor, med över 1000 anställda i sju länder", skriver Benders Sverige AB:s vd Mats Jakobsson i ett minnesord:

Porträttbild
Karl-Erik Bender
Bild: Benders
Söndagen den 9 januari nåddes vi av beskedet att Karl-Erik Bender, grundare av Benderskoncernen, somnat in i sitt hem efter en kort tids sjukdom, efter ett långt liv präglat av passionerat entreprenörskap och ett starkt engagemang för hembygden.
Efter att tidigt ha visat stor fallenhet för affärer drog Karl-Erik redan 1960, vid bara 25 års ålder, igång takpannetillverkning på gården hemma i Edsvära tillsammans med brodern Arne och pappa Knut. Med obändig energi utvecklade han Benders till ett marknadsledande storföretag, samtidigt som han var kringresande musiker, festspelsarrangör och, inte minst, en av Sveriges mest framgångsrika travhästuppfödare. 
När han valde att lämna VD-stolen 1995 hade omsättningen vuxit till en kvarts miljard, med starka positioner i flera länder. Karl-Erik övergick till att bli arbetande styrelseordförande, och då verkligen med betoning på arbetande. Någon pensionering blev det aldrig tal om. Ända fram till att coronapandemin satte käppar i hjulet förrförra våren var han på plats på kontoret varje dag, alltid beredd att lyssna på nya idéer och dela med sig av sin oerhörda erfarenhet. 
Engagemanget för företagets utveckling falnade aldrig. Karl-Eriks sista stora projekt blev Benders storslagna 60-årsjubileum som firades i Uddevalla i januari 2020, och han tog aktiv del i så gott som samtliga företagsköp som den snabbväxande koncernen genomförde efter sekelskiftet.
Karl-Erik Benders betydelse för Edsvära med omnejd kan inte heller överskattas. Genom alla åren har huvudkontoret till mångas förvåning förblivit på hemorten, med ständigt fokus på långsiktig tillväxt före kortsiktiga vinstuttag. Det som annars förmodligen hade varit en avfolkningsbygd har fått framtidstro och traktens näringsliv har haft stor draghjälp av Benders, inte minst i form av Lumber & Karle i Kvänum som tillkom på Karl-Eriks initiativ. Han var säker på sin sak, och fick som nästan alltid rätt även denna gång. Hotellsatsningen var ett typexempel på Karl-Erik Benders filosofi – är någonting värt att göras, så är det också värt att göras ordentligt.
Karl-Eriks gärning kännetecknades inte bara av passionerad skaparkraft, utan också av mod. Detta visade sig inte minst i hans förtroende för sina medarbetare. Med ansvar och höga förväntningar följde alltid en lika stor grad av frihet – en frihet som har varit en förutsättning för den speciella Bendersandan. 
Nu sörjer vi vår ägare, vår ledare, vår mentor och framförallt vår käre vän, som lämnar efter sig ett enastående livsverk – ett företag som omsätter 2,5 miljarder kronor, med över 1000 anställda i sju länder. Vi tackar för förmånen att ha fått känna en verkligt unik person med egenskaper så långt utöver det vanliga, och våra tankar går till sambon Ulla och barnen Ove och Helen med familjer i denna svåra stund.
Mats Jakobsson, VD Benders Sverige AB

Benders Sverige AB:s vd Mats Jakokbsson (t v) och koncernchef och tidigare vd Ove Bender, Karl-Erik Benders son.
Arkivbild: Benders
---