måndag 6 december 2021

Thomas Betong bygger silos för 19 miljoner

Thomas Betong investerar 19 miljoner i 15 nya silos vid sina fabriker. En av fabrikerna som omfattas är Lane-Ryr, där förberedelser för bygget redan startat.

Bild på betongfabrik med höga silos och betongbil som lastar.
Arkivbild på betongfabrik: Thomas Betong

De nya silorna ska kunna hantera alternativa bindemedel till cement. Satsningen görs för att kunna producera klimatförbättrad betong på samtliga orter där företaget har verksamhet och minskar därmed även transportavstånden, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Lane-Ryr en av fyra prefab-fabriker
Thomas Betong ingår i storkoncernen Thomas Concrete Group och har 35 betongfabriker i väst- och mellansverige, bland annat Hallinden och Stenungsund. I Lane-Ryr finns en av fyra så kallade prefab-fabriker där färdiga byggelement tillverkas.

Investeringen på 19 miljoner berör tolv bindemedelssilos till affärsområde Fabriksbetong och tre till affärsområde Prefabricerad betong, och kommer att vara genomförd under 2022.

Prefabricerade plattbärlag.
Bild: Thomas Concrete Group

"Silos trång sektor för Prefab"
Inom affärsområde Prefabricerad betong är de nya investeringarna efterlängtade och här har man redan kommit en bra bit på väg, skriver Thomas Betong. I Lane-Ryr är förberedelser för bygglov och grundläggning för den nya silon i gång.

- För närvarande är just silos en trång sektor för oss när det gäller att kunna erbjuda prefab-lösningar med klimatförbättrad betong, säger Per Ekendahl, affärsområdeschef Prefabricerad betong.

Importterminal i hamnen
Thomas Concrete Group har ytterligare verksamhet i Uddevalla genom dotterbolaget Thomas Cements importterminal och silo i hamnen.
---