måndag 11 oktober 2021

Ny hamnhall byggs för pellets till Göteborg

Uddevalla hamn har tecknat avtal med Göteborg Energi om lagerhållning av pellets. En helt ny lagerhall har därför börjat byggas i Västra hamnen och beräknas stå klar i slutet av februari.

Pelletsen ska komma till hamnen med fartyg och volymen beräknas till en början att ligga på 45 000 - 60 000 ton, för att sedan öka till omkring 90 000 ton per år.

Avtalets längd är fem år med option om ytterligare tre år. Affären innebär att Uddevalla tar över en del av godshanteringen som tidigare skötts från Varberg, berättar Bohusläningen.

Pelletstransporterna till Göteborg från lagerhållningen i Uddevalla kommer att ske med lastbil, skriver tidningen.
--