tisdag 19 oktober 2021

Klartecken för växthus vid Stallgården

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för ett handelsväxthus på fastigheten Svälte 1:4 i Rotviksbro. Här finns idag redan restaurang Stallgården och inredningsbutiken Två Fröknar.

Det är fastighetsägaren Håkan Nilsson som ligger bakom planerna, har Bohusläningen  tidigare berättat. Anläggningen ska drivas av Anders Håkansson som driver blomstergrossisten S-blommor i Uddevalla.

Förvaltningen ville säga nej
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag var att bygglovsansökan skulle avslås eftersom "brukningsvärd jordbruksmark" tas i anspråk, vilket bara får göras för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

Politikerna i nämnden beviljade dock bygglovet med hänvisning till samhällsnyttan att skapa arbetstillfällen på landsbygden, och att den aktuella marken inte kan brukas på ett ekonomiskt sätt och därför inte ska betraktas som brukningsvärd jordbruksmark.

Vidare pekar politikerna på att verksamheten är inom areella näringar (växtförsäljning), samt möjliggör odling på plats i växthus.

Bygglovet omfattar även en saluhall men dessa planer har ändrats och i den tänkta byggnaden ska det istället vara försäljning av trädgårdsartiklar, har  Håkan Nilsson berättat för Bohusläningen.
---

21 november 2022:
Facebookinlägg från Stallgården Krog & Café: