måndag 18 oktober 2021

Klart med pengar till omklädning på Bodele

Kultur- och fritidsnämnden får extra pengar till en helt ny byggnad med sex omklädningsrum på Bodele. Två av rummen ska vinterbonas för att kunna användas av till exempel skidåkare vintertid.

Byggskiss långsida
Så här tänker sig kommunen den nya omklädningsbyggnaden på Bodele.

Kommunfullmäktige sa ja till begäran från kultur- och fritidsnämnden vid sitt senaste sammanträde.

Bättre omklädningsrum behövs bland annat för att kunna ta emot fler spelare på Bodele då planer försvinner från Rimnerområdet när nya simhallen byggs, har Bohusläningen tidigare berättat.

Var i för dåligt skick
Tanken från början var att rusta upp två av de sex befintliga omklädningsrummen och skaffa moduler för ytterligare fyra, allt till en investering på 2,4 miljoner kronor. Men befintliga byggnader visade sig vara i alltför dåligt skick och nu blir lösningen istället en helt ny fast byggnad med sex omklädningsrum, omklädning för domare och tre toaletter öppna för allmänheten, allt tillgänglighetsanpassat.

Den totala kostnadsramen är beräknad till 5,7 miljoner och för att möjliggöra bygget höjer kommunfullmäktige kultur- och utbildningsnämndens investeringsram med 3,3 miljoner kronor.

Byggskiss kortsida
---