söndag 17 oktober 2021

Hjärtbussen rullar in i Uddevalla

25 oktober - 5 november kommer forskningsprojektet Hjärtbussen till Uddevalla och parkerar utanför Stenab Arena. Till bussen och projektet välkomnas patienter med hjärtsvikt eller symtom på hjärtsvikt.

Sara Svedlund framför Hjärtbussen
Sara Svedlund leder den stora forskningsstudien kring hjärtsvikt.
Bild: Hjärtbussen

Hjärtbussen är en högteknologisk mobil klinik som ingår i en forskningsstudie i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och läkemedelsbolaget AstraZeneca.

Målet med studien är att bättre kunna beskriva och identifiera mekanismer som ligger bakom olika typer av hjärtsvikt. I ett första steg handlar det om att hitta samband till olika typer av hjärtsvikt. På sikt är förhoppningen att kunna hitta behandlingsformer och läkemedel och därmed öka möjligheterna till ett långt och hälsosamt liv.

I bussen utförs ultraljud av hjärtat med funktionsbedömning av kranskärl genom blodflödesreservsmätning, ergospirometri, läkarunderökning, EKG, blodtrycksundersökning, samt blodprovstagning. Ett sammanfattande underlag skickas sedan till patientens vårdcentral.

Alla undersökningar på samma gång
- Med hjärtbussen har vi utvecklat ett koncept där vi förutom undersökningar som ingår i klinisk rutin även kan göra forskningsundersökningar vid ett och samma tillfälle och dessutom i patientens närområde, säger forskningsledare Sara Svedlund, vårdenhetsöverläkare och docent på Klinisk fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Patienter kan delta i studien via sin vårdcentral men även själva ta direktkontakt.

26 oktober: