onsdag 29 september 2021

Uddevalla överklagar tillstånd för friskola

Uddevalla överklagar Skolinspektionens beslut att ge Nordic International School rätt att starta en friskola i kommunen. Skolinspektionens beslut brister i transparens anser barn- och utbildningsnämnden som sammanträde extra i ärendet på onsdagen.

Lärare bland elever i skolbänkar, alla i skoluniform.
Foto: Crelle Photography /Watma Education

Det handlar om en grundskola för årskurs 4-9 och med planerad start till läsåret 2022-2023. Skolan ska byggas ut under tre år och fullt utbyggd kunna ta emot drygt 500 elever.

Nej från barn- och utbildningsnämnden
I sitt remissyttrande till Skolinspektionen motsatte sig barn- och utbildningsnämnden etableringen. Nämnden tycker bland annat att det finns brister i skolföretagets underlag och menar också att kommunala skolor kan tvingas lägga ner om antalet skollokaler blir för stort.

Skolinspektionen ansåg dock inte att en etablering får sådana långsiktiga negativa följder som motiverar att skolföretagets ansökan ska avslås.

Överklagas till förvaltningsrätt
Skolinspektionens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från det att beslutet meddelades kommunen, och det är precis det barn- och utbildningsnämnden nu beslutat göra:

"Barn och utbildningsnämnden bedömde i sitt beslut om yttrande till Skolinspektionen att en etablering skulle ge långtgående negativa konsekvenser. Särskilt påpekades risken för att behöva lägga ner en eller flera grundskolor, effekten på den beslutade omorganisationen i grundskolan samt risken att en etablering skulle öka segregationen och därmed bidra till negativa effekter på likvärdigheten", skriver barn- och utbildningsnämnden i sitt protokoll.

Brister i transparens
Nämnden anser att dess yttrande var omfattande och uppfyller alla grundkriterier för ett avslag. Skolinspektionens beslut däremot anser nämnden brister i transparens eftersom det inte mer i detalj redovisar grunderna för tillståndsbeslutet:

" Ett överklagande till förvaltningsrätten skulle innebära att Skolinspektionen fick utveckla de bakomliggande detaljerna. Detta menar förvaltningen är angeläget då effekterna av en etablering av NIS bedöms som stora och långtgående ...", skriver nämnden som också begär anstånd till den 22 oktober att ytterligare utveckla sin talan.

Tre partier röstade mot
Nämnden var inte enig i sitt beslut. Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och Uddevallapartiets ledamöter röstade mot förslaget att överklaga.
---