tisdag 7 september 2021

Nu har insekternas hotell fått sina namn

Bihusgården, Hotell CarlBia och Hotell Biverside. Det blir namnen på de nya insektshotellen vid Söderplan, efter att en namntävling nu avgjorts. Samtidigt får Uddevalla kommun pris för sitt bi-arbete av länsstyrelsen.

Närbild på två bin vid insektshotell.
Bild (ej från Uddevallas insektshotell): Naturskyddsföreningen

De tre insektshotellen är en av flera åtgärder i satsningen Insektsparadiset Söderplan, som är finansierad av den lokala naturvårdssatsningen LONA från länsstyrelsen, berättar kommunen på sin webbplats.

"Länets bivänligaste kommun"
Namnskyltarna på hotellen skruvades upp under måndagen, och då överlämnade också länsstyrelsen ett kilo ängsfröer till gatu- och parkenheten. Detta med anledning av utmärkelsen ”Länets bivänligaste kommun”, en utmärkelse som också gått till kommunerna Kungälv och Hjo.

- Ni har gjort väldigt mycket för den biologiska mångfalden i Uddevalla kommun, och har många projekt som är på gång. Här finns också mycket energi och vilja att visa upp detta för medborgarna, sa Linda Karlsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.
---