onsdag 25 augusti 2021

Nu invigs Uddevallas nya vandringsled

Uppdaterad 2 september /
Lördag 4 september blir det officiell invigning av Snäckskalstriangeln, Uddevallas nya vandringsled och slinga som binder ihop de tre naturreservaten Kuröds Skalbankar, Ramseröd och Bäveån nedre.

""
Bilder: Uddevalla kommun och Pixabay

Samtidigt förbinder slingan också de tre skalgrusområden som finns i reservaten.

Arbetet med att märka ut slingan startade redan 2020 och den har gått att vandra, men vissa sträckor har varit omarkerade. Under våren och sommaren har arbete pågått för att färdigställa leden och invigning blir det 4 september vid Skalbanksmuseet.

Själva invigningen förrättas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg klockan 11.00. Klockan 10.00 - 13.00 finns också kommunekolog Sofia Stengavel och friluftsutvecklare Robert Wahlström på plats för att informera om leden och dela ut kartor.

"Väldigt intressanta områden"
- Vandringsleden passerar genom väldigt intressanta områden, säger Robert Wahlström i ett pressmeddelande:

-  Kombinationen av de specifika förutsättningarna under istiden som skapade skalbankarna, och att människan sen kom och exploaterade detta skalgrus, har skapat fantastiska miljöer som vi vill visa upp.

Vägvisningsskylt med Snäckskalstriangelns symbol
Bild: Uddevalla kommun

Pengar från länsstyrelsen
Den 16 kilometer långa slingan är delvis finansierad med så kallade LONA-pengar (Lokala Naturvårdsprojekt) från länsstyrelsen.

Den 27-29 augusti är det dags för de årliga LONA-dagarna i Sverige, då pågående projekt visar upp sitt arbete genom att bjuda in allmänheten till olika aktiviteter. Invigningen av Snäckskalstriangeln görs som en sådan aktivitet, men är alltså förlagd till 4 september.
---