fredag 2 juli 2021

Renovering avbruten - rivning ett av förslagen som väntas för Gula villan på Emaus

Vuxenutbildningen har avsagt sig uppdraget från 2017 att renovera Gula villan på Emaus, berättar Bohusläningen. Till hösten ska samhällsbyggnadsnämnden lägga fram olika förslag för husets framtid, där rivning är att av alternativen.

Renoveringen påbörjades 2018 men stoppades på grund av pandemin. Anledningen till att Vuxenutbildningen nu avsäger sig uppdraget är att eleverna till hösten får sin utbildning i lärlingsform och då blir knutna till företag.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Sundström säger till Bohusläningen att nämnden ska ta fram ett förslag med tre olika alternativ: total rivning, restaurering utvändigt men ej invändigt, eller en fullständig konservering där den interiören räddas.
---
9 juli: