fredag 16 juli 2021

Esportshallen öppnad igen med nya samarbeten på gång

Nu har Uddevalla esportshall åter öppnat efter att pandemin tvingade den till stängning bara månaden efter öppningen i oktober förra året.

Bild inne från spelhallen med spelrum i olika våningar och neonfärgad belysning
Bild: Esportshall

Hallen är den första i sitt slag i landet och ambitionen är att vara en fysisk mötesplats för en digital sport, och att erbjuda och stimulera esportsutövare till även fysisk träning. Förutsättningarna för detta är goda då det i samma lokaler hos Mattssongruppen på Gustaf Mattssons väg även finns en träningshall.

"Även om verksamheten i Esportshallen legat på is så har arbetet med att koppla på nya samarbetspartners inom näring- och föreningsliv, kommuner och passionerade eldsjälar fortsatt" skriver hallen på sin webbplats.

Samarbete med idrottsföreningar
Nyöppningen var i form av ett öppet hus den 11 juli, och till hösten inleds ett samarbete med traditionella idrottsföreningar i staden, berättar Bohusläningen. Vid tävlingar får vinnaren välja förening att dela ut priset till, och föreningar kommer att bjudas in till esportshallen för samarbete. Tanken är att ungdomarna i framtiden ska ingå i olika föreningars satsning på esporten, skriver tidningen.

Under sommaren kan barn och ungdomar besöka hallen gratis som en sommarlovsaktivitet med stöd från kommunen.
---