söndag 21 mars 2021

OK för "Uddevallahöjden" i domstolen

Nu pågår sedan en tid bygget av det som ska bli hyreshuset "Uddevallahöjden" vid Spelmansgatan på Elseberg. Bygget kunde dras igång sedan mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avvisat överklagande från grannar, berättar Bohusläningen.

Grannarna har bland annat anfört att huset inte passar in i miljön, att trafiken ökar och att ett värdefullt grönområde förstörs. Mark- och miljödomstolen gör dock samma bedömning som samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun och länsstyrelsen, och godkänner bygglovet.

Uddevallahöjden blir en huskropp med fem våningar som innehåller 39 lägenheter i olika storlekar, skriver Tapajos om projektet på sin webbplats.
---