söndag 16 augusti 2020

Grannar överklagar planerat femvåningshus på Elseberg

Uppdaterad 18 augusti /
Ett femvåningshus med 39 lägenheter ska byggas vid Spelmansgatan på Elseberg, mittemot sjukhuset på andra sidan Fjällvägen. Men grannar har överklagat bygglovet, och nu får mark- och miljödomstolen besluta i ärendet, skriver Bohusläningen.

Grannarna skriver i sin överklagan bland annat att huset inte passar in i miljön, att trafiken ökar och att ett värdefullt grönområde förstörs, berättar tidningen.

NU-sjukvården flyttar
Ett befintligt hus på tomten ska rivas. Det har länge hyrts av NU-sjukvården som bedrivit barn- och ungdomspsykiatri där. Den verksamheten flyttar i september till andra lokaler på Strömstadsvägen.

Femvåningshuset ska byggas av Göteborgsbaserade företaget Tapajas fastighets AB, och bygglov beviljades av samhällsbyggnadsnämnden i februari.

Avviker från detaljplanen
Bygget avviker från gällande detaljplan när det gäller två balkonger som "kragar ut"över mark som inte får bebyggas, och genom att den tillåtna nockhöjden överskrids med 25 centimeter. Stadsbyggnadsnämnden anser att avvikelsen är liten och att bygglov kan beviljas, en åsikt som länsstyrelsen delade när den tidigare hanterade grannarnas överklagan, som nu alltså går vidare till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
---


18 augusti:

21 mars 2021:
UddevallaNyheter: OK för "Uddevallahöjden" i domstolen