söndag 3 januari 2021

Lelångebanan rustas längs Bjursjön

I november upprustades Lelångebanan på sträckan från Vännerberg upp till Bjursjön. Nu fortsätter arbetet med en 900 meter lång sträcka från Bjursjöstugan och norrut, längsmed Bjursjön.

Lelångebanan leder vidare från Bjursjöstugan hela vägen upp till Lane, och den del som nu ska förbättras ligger på kommunens mark, skriver Uddevalla kommun på sin webbplats.

Belysning på 500 meter
Gång- och cykelvägen ska bland annat breddas, jämnas till och få ett nytt slitlager av grus. Längs 500 meter av sträckan ska belysning sättas upp, något som inte funnits tidigare.

Arbetena inleds i början av januari och beräknas pågå till någon gång i februari, beroende på hur vädret blir.
---