lördag 2 januari 2021

Del av Edingsvägen stängs av när gång- och cykelväg byggs klar

Från och med 7 januari stängs en del av Edingsvägen av för fordonstrafik. Under avstängningen ska den sista etappen av gång- och cykelvägen längs Edingsvägen göras klar, skriver kommunen på sin webbplats.

- Vi kommer att ta bort befintlig gångväg på södra sidan Edingsvägen där vi bygger vi den nya gång- och cykelvägen som ska bli tre meter bred. Det innebär att hela gångvägen grävs upp. Vi ska lägga nytt underlag, sätta ny kantsten, asfaltera och sätta upp ny belysning, säger projektledare Cecilia Wahlskog.

Under avstängningen kommer endast boende samt bussar i linjetrafik att kunna passera. Avstängningen beräknas vara till 26 februari.
---