fredag 25 december 2020

Kommunen och Frivilligcentrum ska samarbeta mot ensamhet

Närbild på äldre kvinnas händer som vilar i knät.
Foto: Sabine van Erp, Pixabay /

Uddevalla kommun ingår ett så kallat IOP-avtal värt 200 000 kronor med Frivilligcentrum, vars hotade verksamhet därmed är säkrad för 2021. Genom avtalet ska Frivilligcentrum med olika insatser motverka ensamhet bland kommunens invånare.

I normala tider har Frivilligcentrum bland annat café och samtalsgrupper kring olika teman men även volontärer som kan göra insatser, till exempel för ensamma människor.

Kompletterar kommunens insatser
De insatser som Frivilligcentrum ska göra genom avtalet kompletterar kommunens egna insatser på området. Dessa är oftast kopplade till aktivitetscenter i närheten av trygghetsboenden och äldreboenden, skriver Bohusläningen. Ett samarbete med Frivilligcentrum innebär att fler kan få hjälp där han eller hon befinner sig, säger socialnämndens ordförande Stefan Skoglund (S) till tidningen.

Förutom IOP-avtalet får Frivilligcentrum även bidrag från kommunen till sin verksamhet.

IOP står för Idéburet Offentligt Partnerskap och kan ses som ett mellanting mellan bidrag och en upphandling av verksamhet under marknadsmässiga villkor.
---
Protokoll från beslutet i Socialnämnden (sid 10)

Avtal och beslutsunderlag i Socialnämnden (sid 11)