lördag 13 juni 2020

Lasershow istället för fyrverkerier - Destination Uddevalla tar över nyårsfirandet

Fyrverkerikrevader
Bild: Fotoakuten.se /

Destination Uddevalla tar över nyårsfirandet i Uddevalla, efter ett avtal med kommunstyrelsen.
Det traditionella fyrverkeriet kommer att ersättas av en laserljusshow.

Precis som i andra kommuner har nyårsfyrverkerierna i Uddevalla ifrågasatts allt mer på grund av störande ljud och negativa effekter för bland annat djur och miljö. Sponsorer har också dragit sig ur arrangemanget på grund av negativ publicitet. Frågan har flera gånger varit uppe i kultur- och fritidsnämnden som fram tills nu beslutat att trots allt genomföra firandet med traditionellt pyrotekniskt fyrverkeri.

Vill föregå med gott exempel
I mars i år beslutade dock kultur- och fritidsnämnden att från och med 2020 upphöra med det traditionella fyrverkerifirandet. Detta bland annat med hänsyn till kritiska medborgarförslag som kommit in.

I beslutsunderlaget anser kultur- och fritidsförvaltningen att kommunen ska föregå med gott exempel, och att alternativa lösningar till vanligt fyrverkeri skulle bli för kostsamma och inte försvarbara.

Förvaltningen konstaterar också att när fyrverkeriet plockas bort försvinner förmodligen också underlaget till de övriga traditionella nyårsfestligheterna i Museiparken, bland annat nyårstalet från kommunfullmäktiges ordförande.

Avtal med Destination Uddevalla
Nämnden överlät dock frågan om tal och annat firande till kommunfullmäktige för beslut, vilket öppnade för andra lösningar. Efter förfrågan har därefter turism- och besöksorganisationen Destination Uddevalla ansökt till kommunstyrelsen om ett sponsringsavtal på 75 000 kronor för att kunna arrangera nyårsfirandet. Ett sådant avtal har nu slutits mellan Destination Uddevalla och kommunstyrelsen.

"Minst lika festligt"
"Vår avsikt är att genomföra ett till stora delar traditionsenligt program som upplevs minst lika festligt, sprakande och gnistrande som tidigare år med musik och dans i museiparken. Fyrverkerier har dock på senare år blivit allt mer ifrågasatt med tanke på den påverkan det skapar på miljö, djur och människor. Vi avser därför istället att genomföra en lasershow, vilket är något som varit uppskattat i flera andra kommuner, ett miljövänligt och modernt arrangemang", skriver Destination Uddevalla i sin ansökan.

Går in med egen personal och pengar
Pengarna ska användas till projektledning, scen, DJ och lasershow, musik och dans. Organisationen går också in med personal och marknadsföringspengar ur sin egen budget.

Avtalet innebär också möjlighet för en representant för kommunen att hålla tal under kvällen.

Med denna lösning på plats väntas nu kommunstyrelsen vid sitt nästa sammanträde föreslå fullmäktige att avsluta ärendet om nyårsfirandet.
---
Handlingar till kommunstyrelsen (sid 94)