lördag 13 juni 2020

År 2026 är Uddevallaborna fler än 60 000

Folksamling med man med barn i famnen i förgrunden.
(Foto: Freeimages/Clare Tedds)


År 2026 beräknas Uddevalla kommuns invånarantal ha nått över 60 000-strecket.
Det visar den senaste befolkningsprognosen som täcker åren 2020-2029.


Kommunen gör varje år en prognos över befolkningsutvecklingen som underlag för den kommunala planeringen. Utvecklingen har varit positiv under hela 2000-talet, och under 2019 ökade befolkningen med drygt 440 personer. Under 2020 väntas befolkningstillväxten bli lägre för att sedan tillta igen.

Ökning med 8,7 procent per år
Under tioårsperioden beräknas antalet invånare öka med 8,7 procent, från 56 703 personer år 2019 till 61 635 år 2029. År 2026 är den beräknade folkmängden 60 082 personer.
Den årliga ökningen väntas bli cirka 495 personer per år.

Många nya bostäder ger hög inflyttning
Ökningen beror främst på att fler flyttar in i kommunen än ut, och att fler väntas födas än avlida. Under prognosperioden väntas en förhållandevis stor inflyttning till kommunen, framför allt beroende på att många nya bostäder ska byggas.

Kommunledningskontoret påpekar att en prognos alltid är förknippad med viss osäkerhet och ska betraktas som en möjlig utveckling utifrån vad som är känt vid prognostillfället. Osäkerheten ökar med tiden och utfallet kan bli både lägre och högre. Mest osäker är prognosen när det gäller inflyttning från utlandet.

Störst ökning i Ammenäs, Berg Östra och Bohusgården
Prognosen innehåller även en femårsprognos för kommunens olika delområden. Störst ökning till och med år 2023 väntas i Ammenäs, Berg Östra och Bohusgården i Uddevalla tätort.

Kommunstyrelsen behandlar befolkningsprognosen vid sitt sammanträde 17 juni och föreslås då besluta att den ska utgöra underlag för kommunens planering.
---