onsdag 13 maj 2020

Räknare och kamera ska ge koll på fisken i Bäveån

Fiskar som simmar under vattenytan.
(Bild (ej från Bäveån): Pixabay)

(Uppdaterad 15 maj)
Nu har en fiskräknare med undervattenskamera installerats vid Strömbergets vattenfall i Bäveån, för att kunna registrera de fiskar som vandrar upp genom ån.
Fiskräknaren är en del i projektet Fisken i fokus som ska öka kunskapen om fisken i Bäveån och främja fisket i Uddevalla centrum.

- Vi har flera pågående projekt som rör Bäveån, och det övergripande målet i dessa är att få mer fisk i ån. Vi vill även att de som fiskar ska uppleva att det är attraktivt att fiska i Uddevalla centrum. I framtiden kanske vi kan stå här och se fisken hoppa, säger kommunekolog Sofia Stengavel, på kommunens webbplats.

TV-skärm i centrum
Framöver kommer det även att vara möjligt att följa vad som händer under vattenytan via webben samt via en tv-skärm som ska placeras någonstans i centrum. Informationsskyltar ska också sättas upp i området kring Bäveån.

Framtida fiskevårdsområde
Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) säger till Bohusläningen att han i projektet ser början till ett av Sveriges största fiskevårdsområden framför sig, med delarna Bodeleån, Byfjorden och Bäveån.
---