lördag 1 februari 2020

Spannmålshantering kan flytta till Fröland

Lantmännens verksamhet på Badöområdet i Uddevalla hamn, där silobyggnaden länge varit ett landmärke, kan på sikt komma att flyttas till Fröland.

Kommunens långsiktiga planering innebär att Badöområdet istället ska användas till bland annat bostäder.
"Hamnen och övriga verksamheter ska successivt lämna Badö och flytta till Sörvik och Fröland, närmre farleden. Badö ska i framtiden öppnas upp för allmänheten i syfte att låta staden växa västerut genom handel, bostäder och nya mötesplatser", skriver kommunen på sin webbplats.
På Fröland ska den nuvarande bergtäktverksamheten vara avslutad senast 1 januari 2022. Därefter ska området göras om för industri- och hamnverksamhet.

Vill vara kvar i Uddevalla
Lantmännen har framfört önskemål till kommunen om att få möjlighet att fortsätta verka i Uddevalla kommun, och kommunstyrelsen har nu godkänt en så kallad avsiktsförklaring med Lantmännen som innebär att det nya industriområdet på Fröland pekas ut som lämplig plats.
Än så länge finns dock inga garantier från någon av parterna om att en etablering på Fröland verkligen blir av, skriver Bohusläningen.
---
Protokoll från kommunstyrelsen (sid 41)

Handlingar i kommunstyrelsen (sid 604)