torsdag 30 januari 2020

Uddevalla gick plus med nio miljoner

Bild: Fotoakuten

Uddevalla kommuns preliminära resultat för 2019 är plus nio miljoner kronor. Det är något bättre än det budgeterade resultatet på tre miljoner, skriver kommunen på sin webbplats.

Budgeten klaras trots engångskostnader för pensioner och projektering på Windingsborgstomten, mycket tack vare att samtliga nämnder redovisar bättre resultat jämfört med budgeten.
- Att planera för ett överskott på tre miljoner kronor i en kommunbudget är i minsta laget. Det borde snarare ha varit omkring 40 miljoner, och att det lyckats och blivit ett överskott på nio miljoner är tack vare nämnderna och deras besparingar, säger ekonomichef Bengt Adolfsson till Bohusläningen.

Investeringar för 546 miljoner
Investeringsutgifterna under året blev 546 miljoner kronor. Under året har aktivitetsparken Oljeberget invigts och bygget av Källdalsskolan samt Söndagsvägens och Sundstrands förskolor har pågått. Samtliga beräknas stå färdiga under 2020, då även ombyggnationen av Ramnerödskolan fortsätter.
---