lördag 29 februari 2020

Planändring ger klartecken för ny perrong vid Östra station

Klipp ur Uddevalla kommuns Planbeskrivning Östra station /

Uppdaterad 5 augusti /
Nu är det bäddat för ombyggnad av perrongen vid Östra station i Uddevalla i höst. Detta sedan kommunen snabbehandlat den nödvändiga ändringen av detaljplanen för området.

Östra station i Uddevalla är ett viktigt pendlingsstråk för regionen med mycket resandeutbyte, slår kommunen fast i planbeskrivningen för Östra station. Problemet är att plattformen är för låg för dagens nya tåg vilket för med sig att avståndet mellan plattformen och insteget till tåget är stort. Detta vill Trafikverket åtgärda genom att höja plattformen. En ny ramp upp till plattformen måste också byggas.

Västlänken sätter press
Arbetena måste sätta igång senast vecka 38 för att inte skjutas fram på obestämd tid. Detta som följd av arbetena med Västlänken i Göteborg som efter denna tidpunkt hindrar en större avstängning i Uddevallaområdet, skriver Bohusläningen.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har därför fått delegation på att fatta beslut i ärendet, och vid sitt senaste sammanträde godkände samhällsbyggnadsnämnden de nödvändiga tilläggen till den nuvarande detaljplanen. Det handlar bland annat om att tomtmark måste tas i anspråk för den nya perrongen.

Förskola måste utrymmas
Arbetena innebär också att Hönsebergets förskola i området måste flytta ur sina lokaler under byggtiden.
- Ja, det kommer att bli en evakuering i någon form av barn och personal. Vi kommer inte att kunna vara där under tiden, säger förskolans rektor Nina Hejdengård till Bohusläningen.
---


5 augusti: