söndag 1 mars 2020

Gamla vårdcentralen i Ljungskile rivs

Den tidigare vårdcentralen i Ljungskile kommer att rivas. Detta efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnaden har stått tom sedan 2016 då vårdcentralen flyttade till nya lokaler. Därefter har det funnits flera olika planer för lokalerna, bland annat bostäder, seniorbostäder och boende för ensamkommande. Detaljplanen är ändrad för att medge bostäder, men ingen av planerna har förverkligats.

Anses vara utom räddning
"Fastigheten är idag i ett dåligt skick både in- och utvändigt och byggnaden anses vara utom räddning. För att ge möjlighet till annan användning av marken föreslås rivning", skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen i sitt beslutsförslag till nämnden.
---
Samällsbyggnadsnämndens protokoll (sid 105)