tisdag 4 augusti 2020

31 augusti startar ombyggnaden av Östra Station

Vy över Östra station
Klipp ur Uddevalla kommuns Planbeskrivning Östra station /


Uppdaterad 5 september /
31 augusti inleds ombyggnaden av stationen Uddevalla Östra. Arbetena görs periodvis under natten, men under tiden 14 september till 18 oktober är både tågtrafiken och gång- och cykelvägen under järnvägen avstängda.

Under denna period ersätts tågtrafiken mellan Uddevalla och Stenungsund av buss, då man får räkna med 20 minuters extra restid, skriver Bohusläningen.
Ändringarna är inlagda i Västtrafiks reseplanerare, uppger Västtrafik för tidningen.

Dagens plattform för låg
Plattformen vid Östra station är låg och inte tillgänglighetsanpassad med för högt insteg från plattform till tåg. Plattformen är även ojämn och har en lutning som medför fara för resenärer som stiger av och på tåg, skriver Trafikverket i sin beskrivning av projektet.

Den befintliga plattformen ska därför rivas och en ny byggas som uppfyller kraven på tillgänglighetsanpassning och kapacitet. Dessutom ska gång- och cykeltunneln förstärkas.

Inledande arbeten görs på natten
Från 31 augusti och två veckor framåt görs förberedande arbeten nattetid. Därefter, från 14 september till 18 oktober, är både tågtrafiken och gång- och cykelvägen under järnvägen avstängda. Tidvis kan det bli begränsad framkomlighet under den perioden, skriver Trafikverket.

Trafiken på Erik Dahlbergsgatan kommer att vara öppen som vanligt, bortsett från en natt då arbete ska utföras. Under natten mellan lördag och söndag 19-20 september stängs järnvägskorsningen på Erik Dahlbergsgatan av helt för all trafik, inklusive gående och cyklister, skriver Uddevalla kommun på sin webbplats.

Från 19 oktober är spåren öppna för trafik igen, och då kommer åter arbetet att ske nattetid fram till 15 november då ombyggnaden beräknas vara klar.

RRC Rail entreprenör
Entreprenör för arbetet är företaget RRC Rail, som i slutet av augusti kommer att sätta upp bodar och upplag på pendelparkeringen vid stationen. Värdet på Trafikverkets kontrakt med RRC Rail är 11,1 miljoner kronor.

Förskola flyttar
På grund av störningarna från arbetet flyttar Hönsebergets förskola under hela höstterminen till  tidigare Karlsbergs gamla lokaler, skriver Bohusläningen.
Förskolan Karlsberg hade sina lokaler på Fredsgatan.5 september: