lördag 15 februari 2020

Detaljplanen för nya brandstationen godkänd

https://www.uddevalla.se/download/18.5977289b16db6985bcd3a62/1572344516183/Illustration.pdf
Exempel på hur tomtmarken för nya brandstationen skulle kunna disponeras. (Klicka för större bild)
Illustration: Mats och Arne arkitektkontor AB 

Detaljplanen för en ny brandstation i Uddevalla har nu vunnit laga kraft efter att ha varit utställd för synpunkter.
Nu inleds en upphandlingsprocess och första spadtaget beräknas kunna tas runt årsskiftet, skriver Bohusläningen.

Nuvarande brandstation på Bastionsgatan byggdes 1960. Den är sliten och bedöms inte längre vara funktionell, med en dålig geografisk placering i ett område som dessutom ofta drabbas av översvämningar.

Rondell vid Byggmax
Den nya stationen ska ligga på tomtmarken mellan Västgötavägen och Exercisvägen, intill avfarten till väg 44.
En rondell ska byggas i höjd med Byggmax där en ny väg ska leda till stationen. Vägen kan även underlätta för framkomsten till Rimnersområdet.
---
Uddevalla kommun: Detaljplan på gång för nya brandstationen

---