lördag 1 oktober 2016

Klartecken för förstudie om ny brandstation

2013 gjordes en utredning om möjliga platser
för en ny brandstation i Uddevalla
.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att göra en så kallad förstudie om hur och var en ny brandstation ska byggas.
En tidigare utredning lyfter fram ett område vid Kurödsmotet som lämplig plats.

Nuvarande brandstation på Bastionsgatan byggdes 1960. Den är minst sagt sliten och bedöms inte längre vara funktionell, med en dålig geografisk placering i ett område som dessutom ofta drabbas av översvämningar.

Utredning förordar Kuröd
2013 genomfördes en lokaliseringsutredning som lyfte fram ett område längs väg 44 vid Kurödsmotet som bästa alternativ.
Därefter har inget nytt gjorts i ärendet förrän nu då Räddningstjänsten Mitt Bohuslän begärt och fått gehör för att en förstudie ska genomföras. Förstudien ska ta fram ett komplett underlag for att
besluta om omfattning och planering for byggnation av ny brandstation.
---
> Uddevalla kommun: Protokoll från kommunstyrelsen (§ 256, sid 35)
> Uddevalla kommun: Handlingar i ärendet i kommunstyrelsen (ärende 26, sid 356)
> Bohusläningen: Nytt läge för blåljusen