söndag 1 september 2019

Sällsynt blommar stoppar inte tillfälliga badhuset

Grenigt kungsljus.

Mark- och miljödomstolen tar inte upp den överklagan som gjorts gällande platsen för det nya tillfälliga badhuset, Sörvik. Överklagan hade gjorts av föreningen Bohusläns flora som vill skydda den sällsynta blomman grenigt kungsljus som växer på platsen.

Enligt miljöbalken krävs dock att föreningar har minst 100 medlemmar eller på annat sätt kan visa att verksamheten har allmänhetens stöd för att få överklaga. Bohusläns flora har 66 medlemmar och är alltså för liten för att ha rätt att överklaga, skriver Bohusläningen.
---