lördag 31 augusti 2019

Mattssongruppen utökar med helt nytt bolag

Skärmbild från METS Tehnology AB:s webbplats.

Mattssongruppen har startat ett nytt bolag, METS Technology AB. Genom bolaget utökar koncernen det marina affärsområdet med elteknik och automation.

- Vi har under ett antal år tittat på möjligheterna att komplettera verksamheten inom det marina segmentet för att få ytterligare ett kompetensområde och att i större omfattning kunna erbjuda komplexa projekt från design till utförande, säger Kristoffer Mattsson, affärsutvecklare och delägare i Mattssongruppen i ett pressmeddelande.

Nyckelkompetenser som gått samman
METS Technology AB utgörs av ett antal erfarna ingenjörer, projektledare och tidigare chefer från den maritima industrin med stor kunskap inom elteknik och automation, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Startat under sommaren
- När tillfället kom att knyta till sig nyckelkompetenser lokalt i Uddevalla påbörjades arbetet med att bygga upp det nya affärsområdet och under sommaren har verksamheten startat upp, säger Kristoffer Mattsson.
- Vi ser specifikt att ny teknik inom elektrifiering är på mycket stark frammarsch men också att efterfrågan på tjänster inom elteknik och automation ökar generellt, säger bolagets VD Johan Marcusson.

Koncern med fyra affärsområden

Mattssongruppen har sitt huvudsäte i Uddevalla och sysselsätter totalt cirka 250 anställda och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Verksamheten är grupperad i fyra affärsområden: Mekanik, Marin Design, Papper & Kartong och Fastigheter.
---
> METS Technology AB:s webbplats