söndag 1 september 2019

Mäklare ska sälja kommunala resttomter

Kommunen ska ta mäklare till hjälp för att sälja 15 - 18 så kallade resttomter på den öppna marknaden. Det är tomter som av olika skäl har blivit över vid olika områden.

Först ska de tomter som inte behöver så mycket åtgärder säljas. För vinsten ska resterande tomter åtgärdas för att kunna säljas även de. Det kan till exempel handla om provbelastning, avstyckning eller anslutning till VA-nätet.

Beräknad vinst 8 - 12 miljoner
Tomternas värde är beräknat till 10 - 15 miljoner kronor och vinsten efter åtgärder av tomterna uppskattas till mellan 8 och 12 miljoner kronor.
Tomterna finns på olika platser i kommunen, bland annat Forshälla strand, Lyckorna och Lindesnäs.
---
> Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden (sid 91)
> Bohusläningen: Vill sälja resttomter för att tjäna in miljoner