söndag 1 september 2019

Förfallet torp i attraktivt läge kan säljas på marknaden

Kommunen ska undersöka möjligheten att stycka av och sälja en fastighet med ett förfallet torp på Havstensudden. Även om torpet är i dålig skick beräknas fastigheten ha ett högt marknadsvärde.

Torpet ligger inom naturreservat och strandskydd och nytt hus får inte byggas. Däremot får det befintliga renoveras.
Torpet har tidigare hyrts ut till föreningar för bland annat lägerverksamhet. Kommunen räknar dock inte med att det lönar sig att renovera torpet, så alternativet om det inte går att sälja är rivning.
---
> Samhällsbyggnadsnämndens protokoll (sid 90)
> Bohusläningen: Säljer förfallen torpstuga vid Havsten