tisdag 24 april 2018

Ny hållplats byggs närmare sjukhusentrén

Bild: Uddevalla kommun

Busshållplatsen vid Uddevalla sjukhus ska byggas om och flyttas närmare sjukhusentrén. Ombyggnaden planeras att vara klar innan sommaren.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att en motion till kommunfullmäktige från Magnus Jacobsson (KD) om busshållplatsen ska anses besvarad.

I motionen föreslår Magnus Jacobsson att gångvägen från busshållplatsen vid sjukhuset mot sjukhusentrén förbättras. Idag lutar det kraftigt och det saknas räcke att hålla sig i.

Klart innan sommaren
I beslutsförslaget skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att man varje år bygger om ett antal busshållplatser för att öka tillgängligheten. Hållplatsen vid sjukhuset i riktning mot centrum är en av de hållplatser som kommer att byggas om under 2018. Avsikten är att bygga ett nytt hållplatsläge närmare sjukhusentrén, i närheten av gångtunneln under Fjällvägen.

Mindre lutning
På denna plats lutar det mindre än på nuvarande hållplats. Även gångvägen mellan hållplats och sjukhusentré får bra tillgänglighet, skriver förvaltningen.
Projektering pågår och ombyggnaden planeras att vara klar innan sommaren
---
> Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden (sid 32, § 116)