torsdag 26 april 2018

Elbussar införs i Uddevalla 2019

Foto: Västtrafik/Thomas Harrysson

Från och med juni 2019 kommer fyra elbussar att trafikera stadstrafiken i Uddevalla.
Detta står klart efter ett beslut på torsdagen i Västtrafiks styrelse.

- Vi ser mycket positivt på Västtrafiks satsning på elbussar och att vi tycker det är roligt att få vara en av kommunerna som är först ut, säger Sven Andersson, samhällsplaneringsstrateg i Uddevalla kommun, i ett pressmeddelande från Västtrafik.

"Renare luft och behagligare resa"
Västtrafiks beslut innebär att 25 nya elbussar ska börja rulla i Uddevalla, Borås och Lidköping från och med juni 2019.
- Det här är en mycket viktig satsning för att vi ska kunna nå målen om ett fördubblat resande samtidigt som vi ska minska utsläppen i kollektivtrafiken. Elbussarna kommer att bidra till renare luft, mindre buller och inte minst en behagligare resa för våra resenärer, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafiks styrelse.

Ska gå längs linje 5
I Uddevalla blir det fyra elektriska citybussar som sätts in i trafik på linje 5, som går mellan Kurveröd och Äsperöd (linjekarta).
Hur bussarna kommer att se ut är inte klart. Tekniken väljs utifrån hur trafiken ser ut, där linjens längd och sträckning är avgörande faktorer. Men klart är att bussarna kommer att laddas i depå. Det innebär att ingen laddinfrastruktur kommer att byggas i gaturummet, skriver Västtrafik.

Avtal med Buss i Väst
Teknikskiftet sker inom det befintliga trafikavtal som Västtrafik har i Uddevalla med Buss i Väst AB, Bivab. Bussbolaget ska ta fram en helhetslösning för elbussarna som innehåller bland annat drift, underhåll och trafikledning. Västtrafik står för hela kostnaden som uppgår till 1,7 miljoner kronor per år.
---