torsdag 1 mars 2018

Kommunen bjuder in till dialogmöten

En ny översiktsplan ska tas fram för Uddevalla kommun, och därför bjuds nu alla invånare in till dialogmöten om sina bostadsområden.
Totalt ska sex möten på lika många platser hållas.


Mötena hålls i mars och april och syftet är att få reda på hur invånarnas vardag ser ut och vad man tycker är viktigt i det område där man bor, skriver Uddevalla kommun.

Östra kommundelen först ut
Första mötet gäller östra kommundelen och hålls den 13 mars kl.17.30 i Lanegården.

Övriga möten:
  • Tisdag 20 mars klockan 17.30, Bokenäs bygdegård
  • Torsdag 22 mars klockan 17.30, Backamo lägerplats
  • Torsdag 5 april klockan 17.30, Skredsviks samhällsförening
  • Onsdag 11 april klockan 17.30, Åh stiftsgård
  • Onsdag 18 april klockan 17.30, mötesplats Dalaberg
Den nya översiktsplanen visar kommunens långsiktiga planering och användning av mark och vatten. Den beräknas vara klar under 2020.
---