torsdag 1 mars 2018

Uddevallahem köper K-märkt fastighet

Uddevallahem har köpt två fastigheter på övre Kungsgatan för att säkra attraktiv mark för framtida lägenheter.
Det handlar om det historiska Sillgrenska huset och den fastighet intill där Pizzeria Italia har sina lokaler.

Sillgrenska huset i Uddevalla var det första som byggdes efter den stora stadsbranden i början av 1800-talet, skriver tidningen Hem & Hyra. Det K-märkta huset kommer att få vara kvar, säger Uddevallahems VD Thomas Aebeloe till tidningen.

Lägenhet ska vara kvar
Huset består i dag av en lägenhet och så ska det vara även i fortsättningen, uppger Thomas Aebeloe för Bohusläningen.
När det gäller pizzerian så är ägaren enligt Thomas Aebeloe intresserad av att driva verksamheten vidare i ett nybygge.

Ligger långt fram i tiden
Byggnation på de två fastigheterna ligger under alla omständigheter långt fram i tiden. En detaljplaneändring som medger fler bostäder på den aktuella markytan tar flera år, och dessutom har Uddevallahem fler andra projekt som ligger tidigare i planeringen.
– Det finns inte så många sådana här lägen, så det gäller att ta chansen, säger Thomas Aebeloe till Hem & Hyra.
Säljare är HB Rör & Värme, Pettersson & Co. Priset har ännu inte offentliggjorts.
---