onsdag 20 december 2017

Hyresrätter ska byggas på Östberget

Det rödstreckade området visar ungefär var de två nya husen på Östberget ska placeras.
Bild ur värderingshandling av Svefa AB.

Ytterligare två flerfamiljshus ska nu byggas på Östberget. Det är exploatören av de nuvarande tre husen Veidekke Bostad AB som ska bygga även de två nya husen, men ska denna gång satsa på hyresrätter istället för bostadsrätter.

Kommunfullmäktige godkände vid sitt senaste sammanträde ett marköverlåtelseavtal som innebär att Veidekke betalar kommunen 6,6 miljoner kronor för de bägge tomterna.

Kommunen positiv till hyresrätter
Avtal har tidigare funnits om den fjärde tomten och en option på den femte. Efter att detta avtal tecknades har Veidekke dock undersökt möjligheten att bygga hyresrätter istället för bostadsrätter. Kommunen har ställt sig mycket positiv till dessa planer och därför har ett nytt avtal tagits fram.

Grundbotten ska vara klar inom 24 månader
Enligt avtalet ska Veidekke ha färdigtställt grundbotten för de bägge husen inom 24 månader efter att avtalet är undertecknat.
Om hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter eller annan upplåtelseform inom tio år ska företaget betala ytterligare 1,1 miljon kronor till kommunen.
---