onsdag 20 december 2017

Nu ska Flexlinjen köra även på kvällen

Foto: Jörgen Andersson

Servicen med den så kallade Flexlinjen i Uddevalla ska utvecklas. Först och främst ska bussarna börja köra även kvällstid och mer än idag på helgerna.

Detta beslutade ett enigt kommunfullmäktige vid sitt senaste sammanträde.
Bakgrunden är en motion från centerpartiets Elving Andersson och Anna-Malin Björk Joelsson. Motionen fick stöd även av kommunens majoritetspartier.

"Kan användas på ett betydligt bättre sätt"
- Den här delen av kollektivtrafiksystemet kan användas på ett betydligt bättre sätt. Den största begränsningen idag är att linjen slutar gå kl. 17 på vardagar, sa kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) från talarstolen.

Samma pris som övrig kollektivtrafik
Flexlinjen körs genom avtal med Västtrafik och ger invånarna i Uddevalla möjlighet att med lite extra service resa mellan ett stort antal valfria mötesplatser inom staden. Priset för en resa är som i kollektivtrafiken for övrigt. Resenärer över 75 år reser fritt.
Flexlinjen kör idag mellan 9 och  17på vardagar och 10 och 15 på lördagar. Linjen är öppen for alla, även om den främsta målgruppen är äldre och personer med funktionsnedsättning.
Tillsammans med representanter för dessa grupper ska kommunen nu diskutera mer i detalj hur Flexlinjen ska utökas.
När utökningen av trafiken sker är inte bestämt.